O projekcie

„Grudzień Konsumenta Rynku Finansowego” to projekt mający na celu udzielanie bezpłatnego poradnictwa prawnego w kilkunastu miastach Polski. Porady prawne będą dotyczyły praw konsumentów rynku finansowego: kredytów i pożyczek, licytacji i egzekucji komorniczych, nakazów zapłaty, bankowych tytułów egzekucyjnych, polisolokat oraz innych produktów rynku usług finansowych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


„Projekt wsparcia dla beneficjentów w formie konferencji i cyklu porad prawnych dotyczących ochrony praw konsumentów na polskim rynku finansowym” realizowany jest na mocy umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu.

Najważniejsze cele realizacji projektu:
– wzbudzenie świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw;
– poszerzenie wiedzy dotyczącej kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych;
– wzrost poziomu świadomości konsumentów dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń;
– wsparcie indywidualne pokrzywdzonych konsumentów poprzez bezpłatne porady prawne;
– udział konsumentów w szkoleniach oraz bezpłatnych indywidualnych poradach prawnych;
– uświadomienie społeczeństwu, że posiadają swoje prawa jako konsumenci oraz mają możliwości egzekwować ich przestrzegania i oczekiwać ochrony instytucjonalnej przed nieuczciwym przedsiębiorcą;
– współpraca z różnymi grupami wiekowymi – niesienie pomocy do osób poszkodowanych bez względu na ich wiek i status społeczny.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt realizowany od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zapisy na indywidualne porady prawne będą odbywały się w trakcie oraz po zakończeniu konferencji u koordynatorów projektu.
W związku z projektem odbędą się konferencje i darmowe porady prawne w następujących miastach:

6 października 2018 r. Poznań Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Kraków Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Wrocław Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Gorzów Wielkopolski Konferencja zakończona
20 października 2018 r. Gdańsk Konferencja zakończona
27 października 2018 r. Białystok Konferencja zakończona
27 października 2018 r. Katowice Konferencja zakończona
17 listopada 2018 r. Lublin Konferencja zakończona
17 listopada 2018 r. Szczecin Konferencja zakończona
24 listopada 2018 r. Warszawa Konferencja zakończona
8 grudnia 2018 r. Warszawa Konferencja zakończona