fbpx

“Projekt wsparcia dla beneficjentów w formie konferencji i cyklu porad prawnych dotyczących ochrony praw konsumentów na polskim rynku finansowym” realizowany jest na mocy umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu.

Najważniejsze cele realizacji projektu:
– wzbudzenie świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw;
– poszerzenie wiedzy dotyczącej kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych;
– wzrost poziomu świadomości konsumentów dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń;
– wsparcie indywidualne pokrzywdzonych konsumentów poprzez bezpłatne porady prawne;
– udział konsumentów w szkoleniach oraz bezpłatnych indywidualnych poradach prawnych;
– uświadomienie społeczeństwu, że posiadają swoje prawa jako konsumenci oraz mają możliwości egzekwować ich przestrzegania i oczekiwać ochrony instytucjonalnej przed nieuczciwym przedsiębiorcą;
– współpraca z różnymi grupami wiekowymi – niesienie pomocy do osób poszkodowanych bez względu na ich wiek i status społeczny.

Projekt realizowany od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zapisy na indywidualne porady prawne będą odbywały się w trakcie oraz po zakończeniu konferencji u koordynatorów projektu.
W związku z projektem odbędą się konferencje i darmowe porady prawne w następujących miastach:

6 października 2018 r. Poznań Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Kraków Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Wrocław Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Gorzów Wielkopolski Konferencja zakończona
20 października 2018 r. Gdańsk Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Wały Piastowskie 24 Sala: AKWEN
27 października 2018 r. Białystok Centrum Aktywności Społecznej
ul. św. Rocha 3; Sala konferencyjna
27 października 2018 r. Katowice Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
ul. Gen. J. Hallera 28
17 listopada 2018 r. Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1
Sala nr 3 w Ratuszu
17 listopada 2018 r. Szczecin Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86 Sala Konferencyjno-Wystawiennicza
24 listopada 2018 r. Warszawa Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15 sala im. Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego
UWAGA: Pozostały wolne miejsca jedynie dotyczące tematów: polisolokaty oraz obligacje korporacyjne (GetBack). Czynimy starania o dodatkowy termin konferencji.Zakres projektu

Konferencje

W ramach projektu odbędzie się 10 konferencji w miastach wojewódzkich. W trakcie rejestracji uczestnicy będą mieli prawo wyboru zakresu tematycznego, w którym chcą wziąć udział.

Indywidualne porady prawne

Spotkania z konsumentami chcącymi uzyskać specjalistyczną poradę w swojej indywidualnej sprawie, będą możliwe posiadaczy polisolokat, kredytów “walutowych” oraz osób uwikłanych w obligacje korporacyjne, np. firmy GetBack. Zapisy na indywidualne porady prawne będą odbywały się w trakcie oraz po zakończeniu konferencji u koordynatorów projektu.

Dostęp do materiałów i publikacji

W ramach konferencji prezentowane będą materiały z tematyki kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych.

Kadra

Prawnicy - wykładowcy i eksperci

Izabela Libera

Radca Prawny w Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się
w sprawach z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego (tzw. kredyty frankowe, polisolokaty), w prawie nieruchomości oraz prawie gospodarczym. Prowadziła szkolenia z zakresu służebności przesyłu, mediacji, ochrony danych osobowych. Swoje doświadczenie budowała poprzez współpracę w GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi, i innymi wiodącymi kancelariami. Jest wiceprezesem Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

www.kancelarialibera.pl

Radca prawny numer wpisu na listę radców PZ-1987

Beata Strzyżowska

Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Beata Strzyżowska. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2003 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Działalność prawniczą prowadzi od 1997 roku i w wąskiej specjalizacji jaką jest prawo bankowe, finanse i zabezpieczenia jest rozpoznawalna na polskim rynku. Doświadczenie zdobyła w sieciowych kancelariach w Poznaniu, Warszawie i Londynie, później była dyrektorem departamentu prawnego w dużym banku komercyjnym.
Posiada bogatą praktykę w postępowaniach z udziałem instytucji finansowych, KNF, GPW, RF oraz UOKiK. Brała udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych, układowych i upadłościowych. Zna się na procesach emisyjnych, w tym dotyczących emisji i wykupu obligacji oraz debiutach giełdowych.
Od 2017 r. w ramach własnej Kancelarii świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, lecz w szczególności usługi dla klientów indywidualnych, w tym prowadzi wiele sporów dotyczących kredytów powiązanych z walutą jak i inne postępowania z szeroko rozumianego prawa bankowego, finansowego i rynków kapitałowych.

Radca prawny nr wpisu na listę radców prawnych: PZ-2289/2007

Radosław Górski

Działalność gospodarcza o profilu doradztwa prawnego od 2009 roku.

Ukończył aplikację radcowską w OIRP Szczecin. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego uzyskał w 2011 roku. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie z oddziałami w Szczecinie, Świnoujściu i Nowogardzie. Głównym profilem działalności jest prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz prawa finansowego, w tym prawa bankowego. Zajmuje się sporami pomiędzy konsumentami a parabankami, bankami i innymi instytucjami finansowymi. Na swoim koncie ma wygraną sprawę przed Sądem Najwyższym dot. umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego.

Radca prawny numer wpisu na listę radców WA-13619

Agnieszka Sobczyk

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych K&G Legal Granat i Wspólnicy sp.k. we Wrocławiu.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu Departamentu Prawnego w Arbiter S.A. Zajmowała się windykacją osób w Invest Banku i Banku BPH. W swoim dorobku ma ponad 150 spraw tzw. “frankowiczów” i polisolokat, w tym 5 prawomocnych wyroków, reszta postępowań w toku. Zajmuje się prowadzeniem upadłości konsumenckich, doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw, przygotowywania umów w obrocie gospodarczym. Posiada umiejętności z zakresu windykacji wierzytelności, restrukturyzacji wierzytelności, czy też w przygotowywaniu pozwów nakazowych i upominawczych oraz zażaleń, zarzutów i sprzeciwów od orzeczeń sądów. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa, postępowania administracyjnego, windykacji, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Radca Prawny numer wpisu na listę radców WR-1948

Sylwester Kasprzewski

Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu instrumentów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. polisolokat i związanymi
z nimi opłatami likwidacyjnymi. Dysponuje bardzo dużym doświadczeniem z zakresu ochrony konsumentów w sprawach roszczeń kierowanych przez podmioty skupiające wierzytelności. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego w Kancelarii Radcy Prawnego Sylwester Kasprzewski, zajmując się m.in. ponad 100 sprawami tzw. “frankowiczów”. Absolwent prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Radca Prawny numer wpisu na listę radców Sz-1388

Małgorzata Wilczek

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, nauczyciel, wykładowca przedmiotów prawniczych.  Aplikację radcowską  odbywała w Kancelarii Radcy Prawnego dra Jana Mojaka. Doświadczenie w pracy dydaktycznej zdobyła  m.in. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, prowadząc zajęcia z prawa cywilnego i gospodarczego oraz w wielu prywatnych szkołach policealnych, wykładając m.in. prawo i postępowanie administracyjne. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Stale współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego dr Jan Mojak oraz Kancelarią Radcy Prawnego Aneta Durakiewicz. Posiada doświadczenie w administracji publicznej oraz działalności dydaktycznej, w szczególności w prowadzeniu różnorodnych zajęć dla wielu grup odbiorców, w tym studentów, prowadziła warsztaty dla Koła Naukowego UMCS dot. konstruowania pism procesowych.

Radca Prawny numer wpisu na listę radców LB-2211

Aneta Durakiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji KUL w Lublinie. Ukończyłą studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Od 2016 r. radca prawny we własnej kancelarii. Stale współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego dr Jan Mojak w Lublinie. Nauczyciel przedmiotów prawniczych, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Specjalizuje się m.in. w praktycznym stosowaniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa oraz gminnymi zasobami nieruchomościami oraz mieniem gminnym, przetargach na zbycie nieruchomości, praktycznych aspektach przetargów na nieruchomości samorządów oraz Skarbu Państwa. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. poprzez praktyki w Eurobanku, staż w Starostwie Powiatowym w Puławach w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości, pracę inspektora w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami, nauczyciela w wielu prywatnych szkołach policealnych oraz bogatą praktykę w zawodzie radcy prawnego.

Radca prawny numer wpisu na listę radców LB-2113

Tomasz Konieczny

Komplementariusz w Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu.
Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie konsumenckim, bankowym i gospodarczym. Autor setek publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ubezpieczeniowego i finansów. Absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł radcy prawnego uzyskał
w 2010 r. Wcześniej (w latach 2002-2009) doświadczenie zdobywał w kilku kancelariach z siedzibą
w Poznaniu i Warszawie. W trakcie studiów współpracował ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną w Poznaniu. W swoim dorobku posiada również wieloletni okres pracy jako redaktor w Gazecie Podatkowej, gdzie pełnił funkcję kierownika działu “Umowy cywilnoprawne”.

www.kancelaria-kgp.pl

Radca prawny, partner numer wpisu na listę radców PZ-2783

Teresa Majewska

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Culumbus School of Law, The Catolic University of America in Washinghton we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2008 roku prowadzi praktykę adwokacką ze specjalizacją w prawie bankowym, handlowym, korporacyjnym, giełdowym, głównie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko instytucjom finansowym (kredyty przeliczane do waluty obcej, polisolokaty), obsłudze emisji akcji i wprowadzaniu do obrotu giełdowego, obsłudze emisji obligacji, obsłudze prawnej przedsiębiorców. Publikowała swoje opinie na łamach Gazety Prawnej. Prelegentka na konferencjach branżowych, podczas których wypowiadała się na tematy aktualności i innowacji na rynku deweloperskim, czy też opcji walutowych.

Adwokat numer wpisu na listę adwokatów KRA/Adw/2230

Joanna Wędrychowska

Adwokat Joanna Wędrychowska prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie, od początku kariery zawodowej skupia się na reprezentacji klientów indywidualnych w procesach cywilnych oraz karnych. Adwokat Wędrychowska ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych
w związku ze zdarzeniami na rynku finansowym – między innymi prowadzi kilkadziesiąt procesów dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty frank szwajcarski, reprezentuje również posiadaczy tzw. “polisolokat” czy w sprawach dotyczących roszczeń regresowych ubezpieczycieli, pomaga też m.in. obligatariuszom Spółki GetBack. Ponadto pełniła lub pełni również funkcję obrońcy i pełnomocnika pokrzywdzonych w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej, w tym w sprawach powiązanych z sektorem bankowym.

www.adwokatwedrychowska.pl

Adwokat numer wpisu na listę adwokatów WAW/Adw/5293