„Grudzień Konsumenta Rynku Finansowego” to projekt mający na celu udzielanie bezpłatnego poradnictwa prawnego w kilkunastu miastach Polski. Porady prawne będą dotyczyły praw konsumentów rynku finansowego: kredytów i pożyczek, licytacji i egzekucji komorniczych, nakazów zapłaty, bankowych tytułów egzekucyjnych, polisolokat oraz innych produktów rynku usług finansowych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


„Projekt wsparcia dla beneficjentów w formie konferencji i cyklu porad prawnych dotyczących ochrony praw konsumentów na polskim rynku finansowym” realizowany jest na mocy umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu.

Najważniejsze cele realizacji projektu:
– wzbudzenie świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw;
– poszerzenie wiedzy dotyczącej kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych;
– wzrost poziomu świadomości konsumentów dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń;
– wsparcie indywidualne pokrzywdzonych konsumentów poprzez bezpłatne porady prawne;
– udział konsumentów w szkoleniach oraz bezpłatnych indywidualnych poradach prawnych;
– uświadomienie społeczeństwu, że posiadają swoje prawa jako konsumenci oraz mają możliwości egzekwować ich przestrzegania i oczekiwać ochrony instytucjonalnej przed nieuczciwym przedsiębiorcą;
– współpraca z różnymi grupami wiekowymi – niesienie pomocy do osób poszkodowanych bez względu na ich wiek i status społeczny.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt realizowany od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zapisy na indywidualne porady prawne będą odbywały się w trakcie oraz po zakończeniu konferencji u koordynatorów projektu.
W związku z projektem odbędą się konferencje i darmowe porady prawne w następujących miastach:

6 października 2018 r. Poznań Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Kraków Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Wrocław Konferencja zakończona
13 października 2018 r. Gorzów Wielkopolski Konferencja zakończona
20 października 2018 r. Gdańsk Konferencja zakończona
27 października 2018 r. Białystok Konferencja zakończona
27 października 2018 r. Katowice Konferencja zakończona
17 listopada 2018 r. Lublin Konferencja zakończona
17 listopada 2018 r. Szczecin Konferencja zakończona
24 listopada 2018 r. Warszawa Konferencja zakończona
8 grudnia 2018 r. Warszawa Konferencja zakończonaIzabela Libera

Radca Prawny w Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się
w sprawach z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego (tzw. kredyty frankowe, polisolokaty), w prawie nieruchomości oraz prawie gospodarczym. Prowadziła szkolenia z zakresu służebności przesyłu, mediacji, ochrony danych osobowych. Swoje doświadczenie budowała poprzez współpracę w GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi, i innymi wiodącymi kancelariami. Jest wiceprezesem Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

www.kancelarialibera.pl

Radca prawny numer wpisu na listę radców PZ-1987

Beata Strzyżowska

Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Beata Strzyżowska. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2003 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Działalność prawniczą prowadzi od 1997 roku i w wąskiej specjalizacji jaką jest prawo bankowe, finanse i zabezpieczenia jest rozpoznawalna na polskim rynku. Doświadczenie zdobyła w sieciowych kancelariach w Poznaniu, Warszawie i Londynie, później była dyrektorem departamentu prawnego w dużym banku komercyjnym.
Posiada bogatą praktykę w postępowaniach z udziałem instytucji finansowych, KNF, GPW, RF oraz UOKiK. Brała udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych, układowych i upadłościowych. Zna się na procesach emisyjnych, w tym dotyczących emisji i wykupu obligacji oraz debiutach giełdowych.
Od 2017 r. w ramach własnej Kancelarii świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów gospodarczych, lecz w szczególności usługi dla klientów indywidualnych, w tym prowadzi wiele sporów dotyczących kredytów powiązanych z walutą jak i inne postępowania z szeroko rozumianego prawa bankowego, finansowego i rynków kapitałowych.

Radca prawny nr wpisu na listę radców prawnych: PZ-2289/2007

Radosław Górski

Działalność gospodarcza o profilu doradztwa prawnego od 2009 roku.

Ukończył aplikację radcowską w OIRP Szczecin. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego uzyskał w 2011 roku. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie z oddziałami w Szczecinie, Świnoujściu i Nowogardzie. Głównym profilem działalności jest prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz prawa finansowego, w tym prawa bankowego. Zajmuje się sporami pomiędzy konsumentami a parabankami, bankami i innymi instytucjami finansowymi. Na swoim koncie ma wygraną sprawę przed Sądem Najwyższym dot. umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego.

Radca prawny numer wpisu na listę radców WA-13619

Agnieszka Sobczyk

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych K&G Legal Granat i Wspólnicy sp.k. we Wrocławiu.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu Departamentu Prawnego w Arbiter S.A. Zajmowała się windykacją osób w Invest Banku i Banku BPH. W swoim dorobku ma ponad 150 spraw tzw. “frankowiczów” i polisolokat, w tym 5 prawomocnych wyroków, reszta postępowań w toku. Zajmuje się prowadzeniem upadłości konsumenckich, doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw, przygotowywania umów w obrocie gospodarczym. Posiada umiejętności z zakresu windykacji wierzytelności, restrukturyzacji wierzytelności, czy też w przygotowywaniu pozwów nakazowych i upominawczych oraz zażaleń, zarzutów i sprzeciwów od orzeczeń sądów. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa, postępowania administracyjnego, windykacji, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Radca Prawny numer wpisu na listę radców WR-1948

Zakres projektu

Konferencje

W ramach projektu odbędzie się 10 konferencji w miastach wojewódzkich. W trakcie rejestracji uczestnicy będą mieli prawo wyboru zakresu tematycznego, w którym chcą wziąć udział.

Indywidualne porady prawne

Spotkania z konsumentami chcącymi uzyskać specjalistyczną poradę w swojej indywidualnej sprawie, będą możliwe posiadaczy polisolokat, kredytów “walutowych” oraz osób uwikłanych w obligacje korporacyjne, np. firmy GetBack. Zapisy na indywidualne porady prawne będą odbywały się w trakcie oraz po zakończeniu konferencji u koordynatorów projektu.

Dostęp do materiałów i publikacji

W ramach konferencji prezentowane będą materiały z tematyki kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych.