Informacje o zasadach przetwarzania danych

Informacje o zasadach przetwarzania danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25 m. 35, 00-628 Warszawa, [email protected]
2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, Adres email, Telefon kontaktowy jest zgoda wyrażona przez daną osobę. Zgoda jest niezbędna do uczestniczenia w projekcie pt. „Projekt wsparcia w formie konferencji i cyklu porad prawnych dotyczących ochrony praw konsumentów” organizowanym przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu a finansowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia realizacji projektu oraz w okresie kolejnych 5 lat, w którym jest możliwa kontrola wykonania zadania realizowanego ze środków publicznych.
4. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, uczestnicy projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia numeru telefonu lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą usunięte po 5 latach od zakończeniu projektu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
8. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.