O poradach

„Grudzień Konsumenta Rynku Finansowego” to projekt mający na celu udzielanie bezpłatnego poradnictwa prawnego w kilkunastu miastach Polski. Porady prawne będą dotyczyły praw konsumentów rynku finansowego: kredytów i pożyczek, licytacji i egzekucji komorniczych, nakazów zapłaty, bankowych tytułów egzekucyjnych, polisolokat oraz innych produktów rynku usług finansowych.
Najważniejsze cele realizacji projektu:
– wzrost świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw;
– poszerzenie wiedzy dotyczącej kredytów i pożyczek, licytacji i egzekucji komorniczych, nakazów zapłaty, bankowych tytułów egzekucyjnych, polisolokat oraz innych produktów rynku usług finansowych;
– wzrost poziomu świadomości konsumentów dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń;
– wsparcie indywidualne pokrzywdzonych konsumentów poprzez bezpłatne porady prawne;
– uświadomienie społeczeństwu, że posiadają swoje prawa jako konsumenci oraz mają możliwości egzekwować ich przestrzegania i oczekiwać ochrony instytucjonalnej przed nieuczciwym przedsiębiorcą;
– współpraca z różnymi grupami wiekowymi – niesienie pomocy do osób poszkodowanych bez względu na ich wiek i status społeczny.


Indywidualne spotkania z konsumentami przeprowadzone zostaną przez radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w prawach konsumenta, prawie bankowym, prawie cywilnym, którzy z sukcesami przeprowadzają klientów przez ich zawiłe sytuacje prawne i na końcowym etapie współpracy spotykają się z prawomocnymi wyrokami na korzyść klientów.

Projekt realizowany do 31 grudnia 2018 r.
Zapisy na indywidualne porady prawne będą odbywały się poprzez stronę rejestracji
W związku z projektem odbędą się darmowe porady prawne w następujących miastach:

Augustów Rejestracja Porady zakończone
Łódź Rejestracja Porady zakończone
Lublin Rejestracja Porady zakończone
Warszawa Rejestracja Porady zakończone
Szczecin Rejestracja Porady zakończone
Koszalin Rejestracja Porady zakończone
Kraków Rejestracja Porady zakończone
Kielce Rejestracja Porady zakończone
Katowice Rejestracja Porady zakończone
Poznań Rejestracja Porady zakończone
Toruń Rejestracja Porady zakończone
Bydgoszcz Rejestracja Porady zakończone
Wrocław Rejestracja Porady zakończone
Opole Rejestracja Porady zakończone