Dostęp do materiałów i publikacji

W ramach konferencji prezentowane będą materiały z tematyki kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych.